daibau.sk

časopis daibau, ktorý úvádza množstvo článkov z rôznych oblastí stavebných prác nás oslovil o radu odborníka pre článok k téme architektonická vizualizácia.

1. prečo vizualizovať nejaký projekt a prečo je vizualizácia dôležitá?

2. od čoho závisí cena vytvorenia 3d vizualizácie?

našu odpoveď a celý článok si pozrite na nasledujúcom odkaze