Arkon ateliér bol založený v roku 1992 a v súčasnosti ho vedú architekti Ladislav Balušík a Dušan Chupáč. Výsledky poctivej tvorivej práce tímu architektov a stavebných inžinierov už viac ako 20 rokov vytvárajú stabilitu ateliéru. Máme za sebou stovky realizácií a naďalej s chuťou pristupujeme k novým projektom a architektonickým súťažiam. V našom ateliéri sa zaoberáme navrhovaním a projektovaním:

 • rodinných domov
 • obytných stavieb
 • občianskych stavieb
 • priemyselných stavieb
 • inžinierskych stavieb
 • interiérov
 • dizajnových prvkov vonkajšej i vnútornej architektúry

Poskytujeme komplexné služby v oblasti architektúry a projektovania:

 • zastavovacie štúdie
 • objemové štúdie
 • 3D návrhy
 • dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • dokumentácie k stavebnému povoleniu
 • realizačné projekty
 • autorský dozor
 • zameranie skutkového stavu
 • energetický certifikát
 • odborné poradenstvo

Tímová práca architektov a inžinierov ateliéru, v ktorej sa spájajú dlhoročné skúsenosti s mladým tvorivým myslením, v úzkej spolupráci s externými špecialistami je pre Vás zárukou vytvorenia toho správneho architektonického návrhu a konštrukčného dotiahnutia projektu k úspešnej realizácii Vašej stavby.

arkon 0005 w

 

 

ĎALŠIE NAŠE PROJEKTY:

 

* PREVÁDZKOVÉ a spoločenské BUDOVY

- Nová Dubnica - Štátna skúšobňa SKTC 101 + Prev. budova EVPÚ

- Púchov - Technické služby mesta - Prev. budova

- Púchov - Obch. prev. budova fi LUTRANS

- Pov. Bystrica - PRIMA ZDROJ HOLDING - Prev. budovy

- Pov. Bystrica - PRIMA ZDROJ a.s. Prev. budova

- Orlové - Obch. prev. budova fi Amp

- Pov. Bystrica - SAUER MECHANIKA - Prev. budova - PREStavba

- Dubnica n. V. SAUER ZTS - Prev. budova - prestavba

- Pov. Bystrica - Prev. budova MGM

- Pov. Bystrica - PS FARMET Z01 - Obch. prev. budova

- Bytčica – rímsko-katolícky farský úrad

- Považská Bystrica – MTS, s.r.o. – nadstavba prevádzkovej budovy

- pov. bystrica – obchodno-prevádzková budova jednoty sd

- Žilina – obchodno-prevádzková budova jednoty sd

- považská bystrica – psl – vrl, svl – stavebné úpravy

- Lúka nad Váhom – výrobný závod coca-cola beverages slovakia - jedáleň

- piešťany – teplická ulica – obchodné stredisko – prestavba a prístavba

- považská bystrica – msú – budova domino - prestavba

- považská bystrica – núp oúp – stavebné úpravy

- štiavnik – kultúrny dom

- Považská Bystrica – Polyfunkčný objekt – prestavba + prístavba

- Považská bystrica – RAVEN – Zateplenie admin. budovy

- považská Bystrica – areál chudovský – prestavba a nadstavba
sociálno-administratívnej budovy

- Bytča – Kultúrno-spoločenské centrum – divadlo a kino

- Považská Bystrica – Kukučínova ulica – Interiérové štúdio

- Púchov – Športová hala – Sport Centrum

- Púchov – okružná – viacúčelová budova

- Nová dubnica – areál evpu – administratívna budova – prestavba

- Bytča – prestrešenie hádzanárskeho ihriska a tribúny

- tŕstie – penzión – raven – štúdia

- Bytča – výstavba tenisového areálu

- Štiavik – múzeum tradičnej kultúry

- Pov. Bystrica – kalvária – štúdia, realizácia projektu stavby

- Pov. bystrica – pamätník snp –stavebné úrpavy+spevnené plochy – štúdia

- Klieština – obecný úrad – projet. dokumentácia pre stavebné povolenie

- nimnica – športovo-kultúrny a spoloč. areál – RP

- visolaje – kultúrno-spoločenské zariadenie

- štiavnik – zdravotné stredisko

- Štiavnik – úprava verej. priestranstva v obci pri obecnom úrade

- štiavnik – amfiteáter – novostavba

- dolné kočkovce – Športovo-rekreač. oblasť – zastavovacia štúdia

- pov. bystrica – snp – revitalizácia medziblokového priestoru – štúdia

- košice – sídl. KVP – jp market – zriadenie veterinárnej ambulancie v objekte supermarket – vstavba

- horná maríková – obecný úrad - stavebné úpravy

- bytča – dom sociálnych služieb – objekt gól – prestavba

- bytča – dom sociálnych služieb – jesienka

- žilina polyfunkčný objekt kolečko

- štiavnik – zingerov dom – arch. štúdia + pd pre sp

* bankové domy

- Pov. Bystrica ISTROBANKA a.s. - Pobočka

- Pov. Bystrica - Slov. poisťovňa a.s.

- Púchov - Finančné centrum MATADOR a.s.

- Ilava - Filiálka Slov. sporitelne a.s.

- ŽILINA - ISTROBANKA A.S. - POBOČKA

- považská Bystrica – slsp, a.s., msP považská bystrica - rekonštrukcia

* AUTOSALÓNY + PREV. BUDOVY AUTOSERVISOV

- Dubnica nad Váhom - Autocentrum Suchánek + čsphM avanti

- Pov. Bystrica - AUTOMAX

- Púchov - MAZDA centrum ASPEKTA TRADE

 • Trenčín - Autocentrum Nissan

 • pov. bystrica – autosalón + autoservis renault + čsph slovnaft

* OBYTNÉ BUDOVY + STAVBY PRE DOČASNÉ UBYTOVANIE

- Bratislava Dlhé diely - Polyfunkčný obyt. dom č. 5, 80 bytov + obchodná
vybavenosť

- Púchov - MsU - 2x 20 BJ

- Zliechov - penzión ŠJP KOLIBA

- Horná Maríková – Penzión Eva mária

- Pov. Bystrica - 12 B.J. TPO - rek. + nadstavba

- Oščadnica - Penzión Bacmaňák

- Urb. arch. štúdie sídliska lokalít pre IBV

- Desiatky RD - Novostavby, prestavby

- Bytča – Ul. treskoňova – nájomné byty

- lysá pod makytou – dešná – rekreačné zariadenie

- lazy pod makytou – čertov – krytý bazén – prístavba

- Papradno – nábojmé byty – 16 b.j./ 1

- Považská Bystrica – snp – nadstrešenie bytového domu

- Papradno – 16. b.j. – novostavba / 2

- Tatranská Štrba – Hotel garni – nadstavba a prestavba

- PB – rozkvet – spevenené plochy a sadové úpravy pri blokoch 2081 – 2084

- Donovaly – sliačany – rekr. chalupa – prístavba a prestavba

- Nová dubnica – obytný súbor EVpú – dispozično-obj. štúdia

- štiavnik – penzión – novostavba

- pov. bystrica – rozkvet zastavov. štúdia bytových domov za Viii. zš

- tŕstie – chata hájenka – štúdia, zss, projekt

- pov. bystrica – rozkvet – hant – 36 bj

- Horná maríková – rekreačná oblasť

- štiavnik – ráztoka – zastavovacia šútdia pre rekr. chalupy

* OBRADNÉ SIENE

- Pov. Podhradie - Dom smútku

- Podmanín – kaplnka sv. jozefa robotníka

- Pov. Teplá - Dom smútku

- Pov. Bystrica - Kaplnka sestry IBMVU

- Ilava - Nsp - Kaplnka

- Čelkova lehota – rímsko-katolícky farský kostol sv. petra a pavla

- Domaniža – rímsko-katolícke pastoračné centrum – novostavba

- pov. bystica – rozkvet – farský dom s kultúr.-spoloč. centrom - štúdia

* OBCHODná vybavenosť - supermarkety

- Dolný Kubín - Supermarket JEDNOTA SD

- Púchov - Sedlište - Supermarket PRIMA ZDROJ

- Košice - Supermarket JEDNOTA SD

- kysucné nové mesto – od jednota

- Dubnica nad váhom – od jednota

* PRIEMYSELNÉ OBJEKTY

- Pov. Bystrica - PS - Obj. č.42 Hala - sklad - prestavba

- POV. BYSTRICA - TRIEDIČKA SEPAROVANÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU - REK.

- PÚCHOV - TRIEDIČKA SEPAROVANÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

- PIEŠŤANY - LÚKA - OBJEKTY COCA -COLA / KONŠTR. + STATIKA /

- Pov. Bystrica - PS ZO1 FARMET obj.č.42 - Prev. budova + skl.

- Martin – mfn - Zariadenie na termické zneškodňovanie nemocničných
odpadov

- predmier – areál firmy aladin lux – prestavba a dostavba

- trnava – modranka - obchodno-prevádzkový objekt pre firmu praktik

- Púchov – Continental matador – prístavba objektu šatní k finalizačnej
hale

- Púchov – areál firmy alve – výrobné a skladové haly

- Považská Bystrica – Areál firmy PSL a.s. – Vrátnica, príjazdová
komunikácia

- Slovenská Ľupča – areál raven – prestavba časti objektu sociálnych
zariadení

- Považská Bystrica – areál raven – rekonštrukcia objektu zlievarne –
stavebniny

- Trenčín – Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko s lineárnym
urýchľovačom

-tŕstie – hospodársky objekt – Raven II.

- pov. bystrica – priemyslený park – zastavov. štúdia, dokum. pre územ.

rozhodnutie

- púchov – viacúčelový areál odema – tepelnotechn. posúdenie

- pov. bystrica – priemyselný park – strojárenská – Pd pre úr

- pov. bystrica – areál pre firmu megawaste – stav. úpravy – štúdia

- pov. bystrica – za mostom – areál pre firmu megawaste – garáže pre nákladné autá + posyp. materiál

* ŠKOLSKÉ STAVBY

- Žilina - BUDATÍN - TELOCVICŇA PRI ZŠ

- POV. BYSTRICA - PRÍSTAVBA GYMNÁZIA

- BYTČA - ŠKOLSKÝ AREÁL OSOBIT. ŠKOLY INTER.

- POV. TEPLÁ - ZŠ - REKONŠTR. A PLYNOFIKÁCIA KOTOLNE

- POV. TEPLÁ - MŠ - „ -

- PREDMIER - ZŠ - „ -

- MARŠOVÁ - RAŠOV - MŠ - „-

- POV. BYSTRICA - ZUŠ

- Pružina – zš – telocvičňa /prístavba/

- Bytča – Gymnázium – Nadstavba a stavebné úpravy

- štiavnik – prestavba a nadstvba materskej koly

- Bytča – zš mierová ul. – družina + centrum voľného času – stav. úpravy

- brvnište – zš

- Štiavnik – zš – tenisové kurty

-štiavnik – zš – prestavba kotolne tuhého paliva na plynovú kotolňu – pd pre realizáciu

*Centrálne mestské zóny

 • púchov – ul. moyzesova – pešia zóna

 • považská Bystrica – CMZ – pešia zóna – od msú po diamon

 • Púchov – moravská ulica – prestavba

 • Púchov – Ul. F. Urbánka – Oprava a prestavba

 • Pov. bystrica – miestna časť Lány – štúdia dopravy a parkovania pri NSP

 • štiavnik – mostík cez potok

 • Pov. bystrica – pešia zóna pred kostolom – mariánske námestie – II. etapa

B.) Ď a l š i e š t ú d i e a s ú ť a ž e

- Pov. Bystrica I. Komunálna banka a.s.

- Kys. Nové mesto - Slov. sporiteLňa a.s.

- Šaľa - Slov. sporiteLňa a.s.

- Pov. Bystrica – urbanistická súťaž – centrálna mestská zóna /3. miesto
v súťaži/

- Orlové - Obchod. prev. bud. GALTOPEDIN

- Pov. Bystrica - Prev. budova COCDIS

- Trenč. Teplice - Penzión Prezident /COCDIS/

- Praha 5 Zličín - Penzión OÁZA

- PúchoV - Juniorklub Moravská ul.

- Žilina – Istrobanka, pobočka – změna funkčného využitia /výťazný
súťažný návrh/

 • Považská bystrica – rozkvet – autocentrum k.f.m. – farkašovský

 • Považská bystrica – ul. snp – dom kobercov

 • Považská bystrica – oblasť ľahkého priemyslu - sibastav, s.r.o., -
  ADMinistratívno-prevádzková budova

 • Humenné – mecom a.s. – spoločensko-športové centrum

 • Púchov – Continental matador – urbanisticko-architektonický návrh
  riešenia južnej časti závodu a objektu vrátnice firmy continental
  matador /víťazný súťažný návrh/

 • Považská Bystrica – MsÚ – štúdia

 • Bratislava – smú – lineárny urýchľovač – štúdia, projekt, realizácia

C.) I N Ž . S I E T E - p r o j e k t y, r e a l i z á c i e, s ú ť a ž e

*KANALIZÁCIA:

- DOHŇANY

- LÚKY POD MAKYTOU

- NIMNICA

- HRABINY - ÚSS

- VEĽKÉ POLE - ÚSS

- ŽILINA - AREáL Fi. RUNEKO

- LED. ROVNE - LR CRYSTAL

*VODOVOD + VODOJEM:

- ČELÁRE - KIRŤ

- MARŠOVÁ - RAŠOV

- ĎURĎOVÉ

- KOŠECKÉ PODHRADIE

- BELUŠA - PODHORIE

- PAPRADNO

- sverepec – predĺženie vodovodu

- Rašov – dom smútku – vododovná prípojka

*plynofikácia:

- parpadno – vnútorné rozvody plynofikácie obce

- púchov – vieska - bezdedov

- púchov – hrabovka

- púchov – horné kočkovce

- púchov – horné kočkovce – časť vršok, ul. trenčianska

- púchov – staré nosice

- prečín – predĺženie plynovodu

- streženice - plynofikácia

- beluša – rozšírenie plynovodu

- Púchov – nové nosice – predĺženie plynovodu

- Nová dubnica – EVPÚ – plynofikácia areálu

- Považská Bystrica – raven – zmena trasy stl

*ŠTúDIE zateplenia a plynofikácie

- Považská Bystrica – Ul. Lánska – zateplenie objektov

- Nová dubnica – EVPÚ – plynofikácia areálu – štúdia

- Považská Bystrica – rozkvet – tepelnotechnické posúdenie objektov

- a mnoho ďalších

V Pov. bystrici, 07.09.2011