EMT - zasadačka
interiér kaviarne cafe Hygge
rekonštrukcia interiéru rd
EMT - vstupné priestory
interiér rodinného domu - Plevník
wellness hotel
návrh interiéru reštaurácie
Kaplnka
Penthouse - byt
dispozícia a interiér do nadstavby bytového domu
kancelárie VIKO
Súčasný interiér vidieka
interiér bytu - renovácia bez zásahu
kaviareň
wellness tatry
Kúpeľňa