dispozícia a interiér do nadstavby bytového domu
návrh interiéru reštaurácie
EMT - vstupné priestory
Kúpeľňa
wellness hotel
kancelárie VIKO
Kaplnka
Priestory firmy Dhollandia
kaviareň
wellness tatry
Súčasný interiér vidieka
byt "D"
rekonštrukcia interiéru rd