final_001_w.jpgfinal_007_w.jpgfinal_008_w.jpgfinal_009_w.jpgfinal_010_w.jpg

urbanistická štúdia je spracovaná pre súkromného investora a rieši výstavbu 57 rodinných domov formou atriovej výstavby. bytovú zástavbu tvoria dve ulice, ktoré su zokruhované a medzipriestor rodinných domov je tvorený záhradkami a spoločným parkom, ktorý tvorí osovú líniu medzi rodinnými dommi. park je vrstvený do nízkych kopcov, ktoré vytvárajú intimitu medzi záhradami. dôraz je kladený na členenie dopravných obslužných komunikácií s parkovaním pred jednotlivými rodinnými dommi.

napíšte nám