001_mikona - syenit_w.jpg002_mikona - syenit_w.jpg003_mikona - syenit_w.jpg004_mikona - syenit_w.jpg005b_mikona - syenit_w.jpg006_mikona - syenit_w.jpg007_mikona - syenit_w.jpg008_mikona - syenit_w.jpg009_mikona - syenit_w.jpg010_mikona - syenit_w.jpg011_mikona - syenit_w.jpg

park urbanisticky rieši nové vzťahy v rámci vnútornej dispozície a súčasných potrieb prevádzky areálu MIKONA. pešia trasa, výsadba zelene a prvky drobnej architektúry vrátane vodnej plochy kultivujú a ozdravujú vnútorné prostredie areálu podniku. 

napíšte nám