004_final_U_w.jpg009_final_U_w.jpg006_final_u_w.jpg002_final_u_w.jpg

nárvh riešenia dobudovania areálu výrobnej firmy, rozšírenie výroby o halu o výmere cca 850 m2 a dvojpodlažnej administratívy. administratíva je riešená ako modulová výstavba z obytných kontajnerov, ktorých konštrukčné rozmery sú 3,6 x 9 m. 

napíšte nám