001_w002_w003_w004_w005_w006_w007_w008_w009_wvis001_wvis003_w

rekonštrukcia interiéru verejných priestorov spoločnosti Dhollandia. požiadavkou investora bolo navrhnúť vstupné priestory, chodby a kancelárie tzv. prvého kontaktu. v rámci návrhu sme sa museli vysporiadať s danou dispozíciou priestorov ako aj jestvujúcimi konštrukciami zábradlí a podláh. vstup do objektu sme zvýraznili oranžovým pilierom, ktorý navádza k hlavnému vstupu na priečelí budovy a informačný banner. vstup sa prestrešil presklenou markízou. hneď vo vstupe návštevník uvidí dominantnú presklenú podsvietenú stenu s vystúpeným logom spoločnosti. spojivom celého návrhu je oranžová korporátna farba spoločnosti. okrem informačných nápisov je návštevník orientovaný v interiéri dômyselným rozvrhnutím osvetlenia. výmera riešených priestorov cca 200 m2. realizácia 2013

napíšte nám