001.po konzultacii.effectsResult.jpg002.po konzultacii.effectsResult.effectsResult.jpg003.po konzultacii.effectsResult.effectsResult.effectsResult.jpg004.po konzultacii.effectsResult.jpg005.po konzultacii.effectsResult.jpg

požiadavkou investora bolo vyriešiť priestor zasadacej miestnosti do firmy, ktorá sa zaoberá strojárenskou výrobou. Pre túto spoločnosť sme už riešili vstupné priestory realizované v roku 2014 (nájdete v našom portfóliu)

návrh interiéru 2018

napíšte nám