arkonatelier_A_amfiteater_004_w.jpgarkonatelier_A_amfiteater_001_w.jpgarkonatelier_A_amfiteater_002_w.jpgarkonatelier_A_amfiteater_003_w.jpgarkonatelier_A_amfiteater_005_w.jpgarkonatelier_A_amfiteater_006_w.jpgarkonatelier_A_amfiteater_007_w.jpgarkonatelier_A_amfiteater_008_w.jpgarkonatelier_A_amfiteater_009_w.jpgarkonatelier_B_amfiteater_004_w.jpgarkonatelier_B_amfiteater_001_w.jpgarkonatelier_B_amfiteater_002_w.jpgarkonatelier_B_amfiteater_005_w.jpgarkonatelier_B_amfiteater_006_w.jpgarkonatelier_B_amfiteater_007_w.jpgarkonatelier_B_amfiteater_008_w.jpgarkonatelier_B_amfiteater_003_w.jpgarkonatelier_B_amfiteater_009_w.jpg

boli sme oslovení obcou, aby sme skultúrnili jestvujúce priestory, kde sa pre obyvateľov usporadúvajú kultúrne akcie. priestor sa nachádza v tesnej náväznosti na športový areál futbalového ihriska, čiže požiadavky boli rozšírené o priestory pre divákov ako futbalu, tak kultúrnych akcií (toalety, bufet, priestor pre stoly s občerstvením a pod.) V návrhu sme kládli dôraz na tradíciu a stavby s rázovaitým charakterom starých sedliackych domčekov. tie sme transformovali do nášho návrhu. pre obec sme pripravili dve varianty riešenia, s rozdielnou dispozíciou. ktorá sa páči viac Vám? budeme radi, ak sa podelíte s nami o Váš názor :)

štúdia 2015

napíšte nám