arkonatelier_zs koseca_01.jpgarkonatelier_zs koseca_02.jpgarkonatelier_zs koseca_02l.jpgarkonatelier_zs koseca_03.jpgarkonatelier_zs koseca_04.jpgarkonatelier_zs koseca_05.jpgarkonatelier_zs koseca_06.jpgarkonatelier_zs koseca_07.jpgarkonatelier_zs koseca_08.jpgarkonatelier_zs koseca_12.jpgarkonatelier_zs koseca_13.jpgarkonatelier_zs koseca_interior_09.jpgarkonatelier_zs koseca_interior_11.jpgarkonatelier_zs koseca_interior_15.jpgarkonatelier_zs koseca_podorys 1np.jpgarkonatelier_zs koseca_pohlad.jpgarkonatelier_zs koseca_rez pozdlzny.jpgarkonatelier_zs koseca_rez priecny.jpg

prístavba základnej školy v obci Košeca spĺňa všetky požadované podmienky na plnohodnotné vzdelávanie detí a mládeže.  v novonavrhovanej časti školy budú okrem kmeňových tried, triedy odborné, auditória, kabinety pre učiteľov, dielne, šatne, nová hygiena, jedálneň s kuchyňou, školská knižnica a nový reprezentačný vstup do objektu.

štúdia 2015

 

 

napíšte nám