final_vray_Scene 1.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 2.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 3.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 4.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 5.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 6.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 7.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 8.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 9.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 10.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 11.effectsResult.jpgfinal_vray_Scene 12.effectsResult.jpg

Požiadavkou investora bolo vypracovanie návrhu individuálnej bytovej výstavby – 24 rodinných domov neďaleko centra obce. Pozemok pre výstavbu rodinných domov sa nachádza medzi existujúcou cestou II. triedy smer Brezová pod Bradlom a existujúcim potokom Holeška. Priestor je využívaný ako poľnohospodárka pôda. V minulosti po okraji pozemku prechádzal náhon na mlyn. V riešenom území sa nenachádza žiadna prírodná, kultúrna, krajinná chránená časť územia. Uvedený návrh je v súlade s územným plánom obce Prašník.

Navrhované rodinné domy sú približne rovnaké v počte 24 RD – líšia sa zrkadlovým otočením spodnej a hornej rady a vynechaním prístrešku pre auto v RD č.1. – inak sú plošne, tvarovo a dispozične identické. Ich plošné a objemové riešenie viď výkresová časť projektovej dokumentácie. Navrhované radové domy sú riešené ako dvojpodlažné (prízemie + podkrovie) bez podpivničenia so sedlovou strechou. Rodinné domy budú vytvárať priaznivé sociálne podmienky pre mladé rodiny a tým aj demografický vývoj obyvateľstva obce. Ponúkajú aj možnosť komunitného bývania v radovej zástavbe.

http://www.domykarpaty.sk/

štúdia 2019

napíšte nám