viss_Scene 1.effectsResult.jpgviss_Scene 2.effectsResult.jpgviss_Scene 3.effectsResult.jpgviss_Scene 4.effectsResult - po uprave.jpgviss_Scene 5.effectsResult.jpgviss_Scene 7.effectsResult.jpgviss_Scene 8.effectsResult.jpg

 


štúdia, návrh rekonštrukcie DÚR 2019

 

 napíšte nám