001.effectsResult.jpg002_b.effectsResult.jpg003.effectsResult.jpg004_b.effectsResult.jpg005.effectsResult.jpg006.effectsResult.jpg007.effectsResult.jpg008.effectsResult.jpg009.effectsResult.jpg010.effectsResult.jpg

Objekt novostavby rodinného domu leží na pozemku investora v katastri obce Púchov, v území určenom na individuálnu výstavbu. Pozemok je situovaný v intraviláne, v zastavanom území. Je priamo napojený na asfaltovú miestnu komunikáciu cez zelenú krajnicu.

Pozemok objektu je svahovitý, ohraničený zo miestnou komunikáciou a  susednými parcelami úžitkovými a stavebnými parcelami..

Veľkosť navrhovanej stavby je podriadená podmienkam pozemku, odstupovým vzdialenostiam od hraníc pozemku a požiadavkám investora. Rodinný dom je navrhovaný v tvare číslice „4“ rozmerov 27,17m x 13,55m..

štúdia, stavebné povolenie 2019

 

 napíšte nám