1_copy2.jpg2_copy2.jpg3_copy2.jpg4_copy2.jpg5_copy2.jpg6_copy2.jpg7_copy2.jpg8_copy2.jpg9_copy2.jpg10_copy2.jpg11_copy2.jpg12_copy2.jpg13_copy2.jpg14_copy2.jpg15_copy2.jpg16_copy2.jpg17_copy2.jpg18_copy2.jpg20_copy2.jpg19_copy2.jpg21_copy2.jpg22_copy2.jpg23_copy2.jpg24_copy2.jpg25_copy2.jpg26_copy2.jpg27_copy2.jpg28_copy2.jpg30_copy2.jpg29.png31_copy2.jpg32_copy2.jpg33_copy2.jpg34_copy1.jpg35_copy1.jpg37_copy1.jpg36_copy1.jpg38_copy1.jpg39_copy1.jpg40_copy1.jpg41_copy1.jpg42_copy1.jpg43_copy1.jpg44.png45_copy1.jpg46_copy1.jpg47_copy1.jpg48_copy1.jpg49_copy1.jpg50_copy1.jpg51_copy1.jpg52_copy1.jpgvis 1.jpgvis 2.jpgvis 3.jpgvis 4.jpgvis 5.jpgvis 6.jpgvis 7.jpgvis 8.jpgvis interier 1 kopie.jpgvis interier 2 kopie.jpgvis interier 3 kopie.jpgvis interier 4 kopie.jpgvis interier 5 kopie.jpgvis interier 6 kopie.jpg

V navrhovanej radovej zástavbe je riešených 6 rodinných domov stojacich v jednom rade v pozdĺžnom smere pozemku. RD sú lokalizované do centra pozemku tak, aby sa zabezpečila dopravná obslužnosť územia, statické požiadavky dopravy, ako aj plochy zelene a záhrad. Hlavné vstupy do RD sú z navrhovanej areálovej komunikácie, ktorá sa napojí na jestvujúcu miestnu komunikáciu v obci. Vstupy do záhrad RD sú riešené cez samotné objekty RD a z navrhovaného chodníka pre peších na zadnej strane pozemkov.

Radová výstavba je na pozemku lokalizovaná tak, aby svojou prevádzkou neobmedzovala a nezasahovala do užívania okolitej výstavby samostatne stojacich rodinných domov.

Radová výstavba je z pohľadu svetových strán dispozične navrhovaná tak, aby v maximálnej miere využívala severnú a juhozápadnú orientáciu obytných priestorov.

Parcely uvedené v územnom rozhodnutí sa rozčlenili na podrobné parcely určené na výstavbu radovej zástavby tak, aby sa zabezpečili v maximálnej miere porovnateľné plošné výmery parciel každého rodinného domu.  

štúdia, stavebné povolenie 2017

napíšte nám