vis 1.jpgvis 2.jpgvis 3.jpgvis 4.jpgvis 5.jpgvis 6.jpgvis 7.jpgvis 8.jpgvis interier 1 kopie.jpgvis interier 2 kopie.jpgvis interier 3 kopie.jpgvis interier 4 kopie.jpgvis interier 5 kopie.jpgvis interier 6 kopie.jpg

V navrhovanej radovej zástavbe je riešených 6 rodinných domov stojacich v jednom rade v pozdĺžnom smere pozemku. RD sú lokalizované do centra pozemku tak, aby sa zabezpečila dopravná obslužnosť územia, statické požiadavky dopravy, ako aj plochy zelene a záhrad. Hlavné vstupy do RD sú z navrhovanej areálovej komunikácie, ktorá sa napojí na jestvujúcu miestnu komunikáciu v obci. Vstupy do záhrad RD sú riešené cez samotné objekty RD a z navrhovaného chodníka pre peších na zadnej strane pozemkov.

Radová výstavba je na pozemku lokalizovaná tak, aby svojou prevádzkou neobmedzovala a nezasahovala do užívania okolitej výstavby samostatne stojacich rodinných domov.

Radová výstavba je z pohľadu svetových strán dispozične navrhovaná tak, aby v maximálnej miere využívala severnú a juhozápadnú orientáciu obytných priestorov.

Parcely uvedené v územnom rozhodnutí sa rozčlenili na podrobné parcely určené na výstavbu radovej zástavby tak, aby sa zabezpečili v maximálnej miere porovnateľné plošné výmery parciel každého rodinného domu.  

štúdia, stavebné povolenie 2017

napíšte nám