001d.effectsResult.jpg002d.effectsResult.jpg003d.effectsResult.jpg004d.effectsResult.jpg005d.effectsResult.jpg

Predmetom projektu ako aj účelom novostavby je vybudovanie rodinného domu pre 4-5 člennú domácnosť. Objekt rodinného domu je dvojpodlažný, ktorý leží na pozemku investora v katastri obce Považská Bystrica.

Objekt je napojený na miestnu komunikáciu pomocou navrhovanej spevnenej plochy v mieste pôvodného vjazdu na pozemok.

Architektonicko-objemové a prevádzkové riešenie novostavby vychádzalo z urbanistických podmienok lokality, z tvaru pozemku a odstupových vzdialeností, z  hľadiska dispozično-prevádzkovej funkcie, optimálnej orientácie voči svetovým stranám, ako aj z požiadaviek investora.

štúdia, stavebné povolenie 2018

 

 napíšte nám