001 kopie.jpg002 kopie.jpg003 kopie.jpg004 kopie.jpg005 kopie.jpg006 kopie.jpg007 kopie.jpg008 kopie.jpg009.effectsResult.jpg010 kopie.jpg011 kopie.jpg012 kopie.jpg

Predmetom projektu  rodinného domu je vytvorenie kvalitnej bytovej jednotky pre 4 člennú rodinu v jednopodlažnom objekte s kompletným podpivničením.

 Pozemok, na ktorom je navrhnutá novostavba sa nachádza je v obci Pružina, okres Považská Bystrica. Osadenie stavby a jej umiestnenie na pozemku je v súlade s platným územným plánom obce.

Objekt je napojený z miestnej komunikácie spevnenou plochou. Pozemok je ohraničený okolitými parcelami a prístupný zo severovýchodnej strany z miestnej komunikácie.

Územie určené k osadeniu rodinného domu je svahovité. Rodinný dom je navrhovaný v tvare opačného písmena „Z“ o rozmeroch 27,170m x 12,6m. Prvé nadzemné podlažie je vykonzolované oproti prvému podzemnému podlažiu v priestore pred hlavným vstupom do rodinného domu.

Veľkosť navrhovanej stavby je podriadená podmienkam pozemku, odstupovým vzdialenostiam od hraníc pozemku a požiadavkám investora.

Architektonicko-objemové a prevádzkové riešenie novostavby vychádzalo z urbanistických podmienok lokality, z tvaru pozemku a odstupových vzdialeností, z  hľadiska dispozično-prevádzkovej funkcie, optimálnej orientácie domu voči svetovým stranám, ako aj z požiadaviek investora.

štúdia a Realizačný projekt 2018

 

 napíšte nám