001.effectsResult.jpg002.effectsResult.jpg003.effectsResult.jpg004.effectsResult.jpg005.effectsResult.jpg006.effectsResult.jpg007.effectsResult.jpg008.effectsResult.jpg009.effectsResult.jpg010.effectsResult.jpg

Predmetom projektovej dokumentácie je vyhotovenie stavebných úprav na existujúcom rodinnom dome v centre obce Beluša. Rodinný dom sa nachádza v preluke v stabilizovanej zástavbe. Zadnou stenou sa nachádza na hranici pozemku. Pred objektom sa nachádza predzáhradka. Vľavo od objektu je prejazd do zadnej časti pozemku.

     Stavebné úpravy budú pozostávať z vyspravenia objektu tak, aby spĺňal zvýšené priestorové požiadavky investora, zvýšené požiadavky pre teplotechniku objektu. Objekt ostáva v pôvodnom pôdorysnom tvare existujúceho rodinného domu s novým využitím obytného podkrovia s novým dispozičným riešením celého objektu.

štúdia 2018 

 

 napíšte nám