arkonatelier casopis int ext september2015 02

septembrové číslo časopisu Interiér Exteriér nám uverejnilo rekonštrukciu rodinného domu v horách. na 8 stranách si môžte prečítať viac informácii o projekte "rekonštrukcia vidieckeho domu" , ktorý máme zverejnený aj na našich webových stránkach http://arkonatelier.sk/architektura/74-rekonstrukcia-vidieckeho-domu

 ---> ďalšie ukážky

arkonatelier casopis int ext september2015 01

arkonatelier casopis int ext september2015 03

arkonatelier casopis int ext september2015 04